Sizin için İş Güvenliği| İş Sağlığı | Verimlilik| Profesyonellik

İşletmeniz, henüz İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti almıyor veya daha profesyonel olarak hizmet sunumu almak istiyorsanız!.

Hizmetlerimiz Bize Ulaşın
Vizyon ve Misyonumuz

Hakkımızda

Çalışmalarımız Hakkında

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) Kamu ve Özel İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulan , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vermek için yetki belgesi almış olan kuruluşlardır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ’nun 6. Maddesinde belirtildiği üzere işletmeler nezdinde; “mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmesi için işveren, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.” Denmektedir

İSG KILAVUZ Ortak Sağlık Güvenlik Birimi de iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek için gerekli bütün kriterleri yerine getirerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış lisanslı bir kuruluştur.

İSG KILAVUZ OSGB’nin kapsamlı organizasyonu sayesinde kurumlar, iş sağlığı ve güvenliği bakımından gerekli tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan sağlayabilme rahatlığına sahiptirler.

İSG KILAVUZ OSGB olarak her biri kendi alanlarında uzman olan mühendis kökenli iş güvenliği uzmanları ve sağlık alanında deneyimli iş yeri hekimlerimizle çözüm ortaklarımız olan sizlere en iyi hizmeti optimum koşullarda sunmaktan memnuniyet duymaktayız.

İŞ KAZASI YOKTUR! ALINMAYAN ÖNLEM VAR!

İsg Haberler

AZ TEHLİKELİ KÜÇÜK İŞLETMELER YASA KAPSAMINA ALINMIŞTIR.

1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARİYLE SGK DOSYASI BULUNAN TÜM İŞLETMELER YASA KAPSAMINDA OLUP AYLIK DÜZENLİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI & İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.