Uygulamalı Yangın Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve Binaların Yangından Korunması hakkında yönetmelik uyarınca tüm işletmelerde acil durum eylem planı dahilinde temel yangın eğitimi almış kişilerin istihdam edilmesini zorunlu kılmıştır. Eğitimlerimiz itfaiye ve üniversite akrediteli uzman eğitmenlerimiz gözetiminde verilir. Yangın eğitimi, acil durum eylem planı ekibinde yer alacak destek elemanlarına verilmektedir.
Yangın Eğitim İçeriği:
Yangın ve Yanma Kimyası,
Tehlikeli Maddeler,
Yangının ilerlemesi ve büyüme safhası,
Yangın Riskleri ve Önlemler,
Yangın ve insan Sağlığı,
Yangın Söndürme Kaynakları,
Yangın Söndürme Güvenliği,
Temel tahliye Eğitimi,
Ekip Liderleri ve Görevleri,
Bina Analizi ve Tehlikeler,
Uygulama (Yangın Söndürme / Yangın Tatbikatı/ Mevcut Ekipmanın Kullanılması)