İSG KILAVUZ OSGB olarak her biri bakanlıkça yetkilendirilmiş diğer sağlık personellerimiz ( İşyeri Hemşiresi ) ile işyerinizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi için çalışmaktayız. Firmanızda görevlendireceğimiz diğer sağlık personeli görevini İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen yükümlülükler doğrultusunda gerçekleştirecektir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için işletmelere maksimum desteğin verilmesi ile sağlıklı bir gelecek oluşturulması için varız.

 

Çalışmalar;

 

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtların tutulması,
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olunması,
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasının sağlanması,
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışılması,
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev alınması,
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışılması,
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevlerin yürütülmesi,
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapılması çalışmalar kapsamındadır.