Yasa Kapsamı

1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARİYLE AZ TEHLİKELİ SEKTÖRLER DAHİL TÜM İŞLETMELER AYLIK DÜZENLİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI & İŞYERİ HEKİMİ HİZMET ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞ OLACAKTIR.

30/6/2012 Tarih ve 28339 sayı ile  6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU yayınlanmıştır.
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

29 Mart 2013 Tarih ve 28602 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ’ne göre tüm işletmeler 3 sınıfa ayrılmıştır:

Az Tehlikeli İşyerleri : Ofis faaliyetleri, perakendecilik, oteller, okullar vb.
Tehlikeli İşyerleri: İmalat yapan Tekstil, Mobilya, Ayakkabı, Deterjan ürünleri, Et üretimleri, Kasap, Berber, Diş hekimliği vb.
Çok Tehlikeli İşyerleri: Yapı İnşaat Sektörü, Hastaneler, Elektrik İşleri,Kimyasal Üretim ve Depolama, petrol istasyonları vb.

TEHLİKE SINIFI BELİRLEME

Vergi Levhasında Faliyet Konusunda belirtilmiş 6 Rakamlı Nace Kodudur. Örn:43.12.01
tehlike sınıfları  listesinden işletmenizin faaliyet sınıfını tespit edebilirsiniz.Tehlike listesine ulaşmak için tıklayınız

01 OCAK 2013 tarihi itibariyle, tüm işletmeler(Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli) Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planlamalarını hazırlamaları ve Çalışanlarına yetkili OSGB’den İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Temel Eğitimi aldırmaları zorunludur. Ayrıca  tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işletmeler  50 ve üzeri çalışanı var ise  daimi olarak aylık OSGB üzerinden   İş Güvenliği Uzmanlığı ve  İşyeri Hekimi ile sözleşme yapma ve  Hizmet alma  yükümlülüğü getirilmiştir.(Çok Tehlikeli sektörde olup çalışan sayısı 10 kişi üzeri ise ilave olarak Diğer sağlık personeli sözleşmesi de yaptırmak zorundadır.)

01 OCAK 2014 tarihi  itibariyle  Tehlikeli / Çok Tehlikeli Sınıflarda faaliyet gösteren 1 çalışan ve üzeri tüm  İşletmeler (Şahıs ve Tüzel  Şirketler,Kooperatif ,Belediyeler vb. ) daimi İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği hizmetini ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş OSGB den alma yükümlülüğü getirilmiştir.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Kanunen zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetleri  İSG KATİP KAYIT TAKİP İZLEME  MODÜLÜ ÜZERİNDEN ONLİNE TAKİP EDİLMEKTEDİR. İSG Katip üzerinden Türkiye’de kayıtlı olan tüm şirketlerin İSG hizmeti alıp almadıklarını  ÇSGB BAKANLIĞI İSG KATİP  ortamında kolaylıkla takip edebilmektedir. İSG  hizmeti almayan işverenler  CEZALI DURUMA DÜŞMEKTEDİR. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENMİŞ İDARİ PARA CEZALARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

İDARİ PARA CEZALARI

ONLİNE İSG-KATİP   ONAY VERMEK İÇİN  TIKLAYINIZ.

İşverenler ,  Zorunlu İSG hizmetleri için; ÇSGB onaylı yetkili ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ (OSGB) üzerinden İş Güvenliği uzmanı   ve İşyeri Hekimi görevlendirmesi yaparak yasal yükümlülüklerini yerine getirmektedirler.

ISG Katip Nedir? OSGB’ler sözleşme imzaladıkları işyerleri için, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını İSG-Katip sisteminde görevlendirmesi, işverenlerin de bu görevlendirmeleri yine İSG Katip üzerinden onaylaması gerekiyor.

Kanunda yasal hizmetin İSG Katip’ten karşılıklı onaylamadan itibaren başladığı belirtilmiştir.
Aksi takdirde Devlet nezdinde hizmet alınmamış olarak göründüğü için işveren için cezai işlem uygulanabilmektedir. Aynı şekilde OSGB’lerde onaylanmamış sözleşme ile hizmet verdiği için kapatılmalarına bile neden olacak şekilde cezalandırılmaktadır.

Kanunen Zorunlu olan İSG Katip karşılıklı onaylama işlemi için; Hizmet alacak işyerinin OSGB’ye SGK işyeri sicil numarasını bildirmesi ve OSGB’nin İSG Katip üzerinden görevlendirme yapması. Sonra da hizmet alan işverenin, E-Devlet şifresi ile İSG Katip sistemine giriş yaparak İSG hizmeti aldığına dair ONAY vermesi gerekmektedir ve yasal zorunluluktur.