İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

Akredite İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Ölçümleri
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 10. Madde 4 bendine göre ‘İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar’. Bu maddeye uygun hareket etmeyen işletmelere idari para cezası uygulanır.
Çalışma Ortamında Gürültü Ölçümleri ve Haritalandırılması
Çalışma Ortamında Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) ve Gazların Tayini
Çalışma Ortamında Toz Ölçümleri,
Çalışma Ortamında Işık Şiddeti (Aydınlatma) Ölçümleri,
Çalışma Ortamında Termal Konfor Ölçümleri
Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümleri
Kişisel Maruziyet Toz Ölçümleri
Kişisel Maruziyet VOC Ölçümleri
Kişisel Maruziyet Titreşim Ölçümleri