6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) Kamu ve Özel  İşyerlerine  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulan , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden  iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vermek için yetki belgesi almış olan kuruluşlardır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ’nun 6. Maddesinde belirtildiği üzere işletmeler nezdinde; “mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmesi için işveren, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.” Denmektedir

İSG KILAVUZ  Ortak Sağlık Güvenlik Birimi de iş sağlığı ve güvenliği  hizmeti vermek için gerekli bütün kriterleri yerine getirerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış lisanslı bir kuruluştur.

İSG KILAVUZ  OSGB’nin kapsamlı organizasyonu sayesinde kurumlar, iş sağlığı ve güvenliği bakımından gerekli tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan sağlayabilme rahatlığına sahiptirler.

İSG KILAVUZ  OSGB olarak her biri kendi alanlarında uzman olan mühendis kökenli iş güvenliği uzmanları ve sağlık alanında deneyimli iş yeri hekimlerimizle çözüm ortaklarımız olan sizlere en iyi hizmeti optimum koşullarda sunmaktan memnuniyet duymaktayız.

Amacımız;

İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak;

bununla birlikte üretim güvenliğini sağlayarak verimi arttırmak ve işletme güvenliğini sağlamaktır.

Gerek işverenin gerekse işçinin yükümlülüklerinin bilincine varmasını sağlamak, bu bilinçle yerine getirilen

yükümlülüklerin tüm mercilere ve ülke ekonomisine sağlayacağı yararları ortaya koymaktır.


Misyonumuz;

Mesleki etiklere uygun olarak hareket eden, yatırımlarını iş sağlığı ve güvenliği faydası açısından değerlendiren, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürekli kılan, genç ve dinamik bir firmayız.
 

Vizyonumuz;

Kaliteyi bir yaşam biçimine dönüştüren çevreye ve emeğe saygılı en iyi `ÇÖZÜM ORTAĞI` olmaktır.

Dinamik, genç ve birikimli kadromuzla meslek etikleri ve değerlerimiz ışığında sizlere hizmet vermek hedefimizdir.

Saygılarımızla…